Hija Islame

0

ILAÇI I ÇDO PROBLEMI!!

Një grua na rrëfen për jetën se saj dhe thotë: Burri më ndërroi jetë, dhe unë isha në të tridhjetat, dhe mbeta e vetme me pesë fëmijët që i kishim bashkë! Dynjaja mu errësua...

0

7 shenjat e njeriut xheloz

Shenjat e njeriut xheloz, janë: 1. Gëzohet në çastet kur vllai që e xhelozon gabon në ndonjë çështje. 2. Kënaqet dhe ndihet rahat kur ndëgjon njerëzit duke përgojuar vllain që e xhelozon. 3. Gëzohet...

0

Ruaju nga Lutja e Nënës së pikëlluar!

”Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë, që të mos adhuroni dikë tjetër përveç Tij dhe që të silleni mirë ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapluar pleqëria...

0

4 pyetjet në Ditën e Gjykimit

Transmetohet nga Ebi Berzete El-Eslemij (Allahu është i kënaqur me të!) se Profeti alejhi selam ka thënë: Nuk do të lëvizin, hecin këmbët e robit në ditën e Kijametit derisa të pyetet për jetën...

0

Gjynahet më të shëmtuara!!!

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera. Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse prish shtratin dhe ndryshon origjinat, ndërsa imoraliteti me fqinjën...

0

Para Kiametit do te shtohet el harexh.

Percillet nga Ebu Musa El esharij se Profeti alejhi selam ka treguar se para Kiametit do te shtohet el harexh. I thane: Cfare eshte el harexh? Tha: Vrasja dhe genjeshtra. I thane: A do...

0

Si e fitoj nëna Xhenetin

Transmeton Omeri (radiallahu anhu) se Aishja (radiallahu anha) ka thënë: “Erdhi tek unë Sukejna dhe në krahë mbante dy fëmijët e saj, unë i dhashë tre herë dhe ajo i dha vajzave të saj...