Monthly Archive: December 2016

0

Si ta lumturojë gruaja burrin e saj?

Prej cilësive të gruas së mirë, është që ajo ta gëzojë/lumturojë burrin e saj kur ai e sheh atë, në pamjen (fytyrën) e saj, dukjen dhe veshjen e saj. Ajo duhet të jetë e...

0

A e di çdo të thotë të dashurosh?

Konferenca e dashurisë, është një mexhlis i lezetshëm. Numri i pjesëmarrësve real në të, është 693, kurse prezenca dyfishi. Shtresa: Të rinj nga të gjithë moshat, nga katërmbëdhjetë vjeç gjer në shtatëdhjetë. Gjinia: shumica...

0

Mos e urre gruan tënde

Sjellja e mirë me gruan Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur me të – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të –...

0

3 shenjat që tregon se po të afrohet vdekja

Thuhet se njërit nga Pejgamberëve meleku i vdekjes i kishte premtuar se do ta paraljmërojë me dy ose tre delegatë. Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdekjes kishte ardhur. Ai Pejgamber i kishte...

0

Obligimi i burrit ndaj gruas

“Furnizimi ndaj gruas, është obligim në çdo gjendje, edhe nëse burri nuk ka mundësi ta bëjë këtë. Ndërsa në lidhje me furnizimin ndaj nënës, nëse ai nuk ka mundësi ta bëjë këtë, atëherë nuk...

0

4 kushtet e aktit martesor islam

Kushtet e aktit martesor islam: 1. Përcaktimi i bashkëshortëve, pra të jenë të ditur dhe të dalluar qartë. 2. Pelqimi dhe miratimi nga të dy partnerët për lidhjen martesore midis tyre. 3. Kujdestari i...