Daily Archive: January 2, 2017

0

60 këshilla për bashkëshorten muslimane

1- Ti je borziloku i shtëpisë prandaj bëje burrin tënd që të ndjejë këtë erë që në momentin e futjes së tij në shtëpi. 2- Hulumto momentet e rehatisë së tij, zbukuroji ato me...

0

Magjia – Prishja (divorci) e martesës

Kjo është prej problemeve më të shpeshta, Allahu na ka dhënë një shembull se sa shumë të këqija mund të vijnë nga magjia:”…E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin...