Daily Archive: January 3, 2017

0

Dhurata më e mirë në xhennet

Dhurata më e madhe, më me vlerë dhe më e lartë, pa dyshim se është shikimi në Fytyrën e All-llahut [subhanehu ve teala] dhe dëgjimi i bisedës së Tij. Transmeton Imam Muslimi nga Suhejbi...

0

Si të mbrohet besimtarja prej mëkateve?

Motër e dashur! Të gjithë njerëzit gabojnë; të gjithë njerëzit bëjnë mëkate, sepse të këtillë i ka krijuar All-llahu [subhanehu ve teala]. Pejgamberi [sal-lell-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Të gjithë bijtë e Ademit janë...

0

Çfarë thonë shkenctarët për Kur`anin

“Qoftë lavdëruar nata e bekuar, në të cilin Pejgamberit të Zotit iu shpall, nga lartë, Kur`ani me përkryeshmërinë e tij’’. Gëte Ajo që paraqitet këtu është një përmbledhje faktesh shkencore të cila koinsistoin me...

0

Si përdoret epshi jonë kundër neve?

Lufta me të cilën ballafaqohet Islami në këto ditë është e rrezikshme. Atë e shkaktojnë inteligjenca të larta, ndjellakeqe, që burojnë nga forcat e mëdha. Ata shpenzojnë pasuri të shumta në këtë drejtim, tërë...

0

Për ata që i duan nënat e tyre

Kur ishe njëvjeçar të ushqeu dhe të pastroi, ndërsa ti e falënderove duke qarë tërë natën. Kur ishe dyvjeçar të ushtroi të ecësh, ndërsa ti e falënderove duke ikur kur të kërkonte. Kur ishe...

0

Mirësia ndaj prindërve

Nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet të ketë thënë: Një njeri erdhi te i Dërguari i Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, dhe tha: “O i Dërguari...