Daily Archive: January 11, 2017

0

SI TË MBROHEMI NGA SHEJTANI

Allahu prej mirësisë së Tij ndaj robit i bëri disa shkaqe të cilat e mbrojnë robin prej shejtanit dhe i ndihmojnë atij që nëpërmjet këtyre shkaqeve ta largon shejtanin prej vetes. Në vazhdim do...

0

TË PRIVUARIT.. KUSH JANË ATA?!

Plot nga njerëzit mendojnë se privimi nga pasuria, dhe mos posedimi i makinave dhe i vilave luksoze, është privimi më i rëndë, por çështja nuk është ashtu si mendojnë ata! I privuar.. është ai,...

0

Lutje per merzi apo pikellim

Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: “Çdoherë që robin e kaplon një mërzi apo pikëllim dhe ai thotë: ‘ALLAHUMME INNI ABDUKE IBNU ABDIKE IBNU EMETIKE, NASIJETI BIJEDIKE, MADIN FIJE HUKMUKE, ADLUN FIJE KADAUKE,...

0

Lutja(duaja)

Lutja – duaja drejtuar Allahut është nga shkaqet më të forta për largimin e çdo të keqe dhe për realizimin e asaj që kërkohet. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Nuk e kthen caktimin...

0

Krijuesi im.

Vallë, a mendon njeriu se mund të gjejë fjalë, vargje, fjali..për ta përshkruar Krijuesin e Gjithësisë..Formuesin.. të Madhërishmin.. Mëshirbërësin..!?? Joo! As që mund t’i vijë ndërmend atij një gjë e tillë! Njeriu dallohet prej...

0

Kurr mos e harro këtë lutje.

Transmetohet nga Aijsha (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Allahumme Rabbi Xhibrail ue Mikail ue Rabbi Israfil...

0

Kur e donë një grua burrin e saj?

– E pyeti një burrë një njeri të urtë dhe të mençur duke i thënë: Si ta di se gruaja ime më donë? – Iu përgjigj duke i thënë: Ajo nëse i vepron këto...

0

VËLLA MOS U MARTO!!

Mos u marto derisa ta mësosh botëkuptimin e jetës. Mos u marto derisa ta mësosh realitetin e martesës. Mos u marto derisa ta mësosh se si t’i mbrosh të drejtat e gruas tënde. Mos...