Category: Familja

0

Ruaju nga Lutja e Nënës së pikëlluar!

”Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë, që të mos adhuroni dikë tjetër përveç Tij dhe që të silleni mirë ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapluar pleqëria...

0

Si e fitoj nëna Xhenetin

Transmeton Omeri (radiallahu anhu) se Aishja (radiallahu anha) ka thënë: “Erdhi tek unë Sukejna dhe në krahë mbante dy fëmijët e saj, unë i dhashë tre herë dhe ajo i dha vajzave të saj...

0

A lejohet martesa me kohëzgjatje të përcaktuar?

Martesa me kohëzgjatje të paracaktuar (El Mut’a) Transmetohet se Abdullah ibën Umeri ka thënë: “Kur Umer ibën Hatabin e caktuan prijës të besimtarëve, ai u mbajti njerëzve një ligjëratë, ku ndër të tjera tha:...

0

Kurr mos i nenvlereso gjerat e vogla.

I biri i një njeriu të pasur përfundoi universitetin.Ai e dinte se babai i tij kishte shumë para, dhe si dhuratë i kërkoi një makinë të re.Në ditën e diplomimit, babai i dhuro djalit...

0

Respekto gruan tënde ! Është SUNNET

Përse ai që ia hap derën e vetures gruas së tij, shikohet si njeri i dobët…? Përse ai që tërheq karrigën që të ulet në të gruaja e tij, shikohet si njeri i dobët..?...

0

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet të jetë e besueshme, lojale, e dashur, e butë ndaj burrit të saj. Këto artikuj janë shumë dobiprurëse dhe...