Category: Ligjerata

0

Elvis Naci – 1 minute, sa 1 jete

Nuk është musliman i vërtet ai që nuk dëshiron për të tjerët atë që dëshiron për vete. Qfardo ti të begatoft i madhi Zot? Qfar do? Unë du pasuri, duj edhe për të tjerët...

0

Sprova e femrës

Pyetjet më të shumta që bëhen janë kemi sprova e femrës, ato femra që janë të martuara pa e kuptuar këtë pjesë e lëne veten e tyre pas dore, afrohuni tek bashkëshortet e juj...

0

Çka lejohet nën nikah (kurorë)

A kemi të drejtë që të jetojmë të takohemi të vetmohemi ne periudhen që jemi të fejuar? Fejesa është parathenje e martesës një premtim për martesë dhe martesa është ajo që i lejon ato...