Browsing Category

News

Mevlan Kurtishi

Mevlan Kurtishi was born on 7 December 1995 in Skopje, Macedonia and is Albanian. He grew up with Islamic…

Mevlan Kurtishi

Mevlan Kurtishi ka lindur më 7 dhjetor 1995 në Shkup, Maqedoni dhe është shqiptar. Ai u rrit me mësimet islame në…