Category: News

PLUHURI I GJYNAHEVE!! 0

PLUHURI I GJYNAHEVE!!

Burri me gruan u shpërngulën në shtëpinë e re dhe në mëngjesin e ditës së parë duke e ngrënë mëngjesin e parë, gruaja tha: “Burri im i shtrenjtë! Rrobat e lara të fqinjës sonë...

0

5 LUTJET QË TË MBROJNË NGA MAGJIA

Prej duave dhe dhikreve që i thekson Shjeh bin Baz rahimehullah, të cilat bëhen për t’u mbrojtur nga magjia para se ajo të ndodhë janë: 1 Këndimi i ajtetit Kursi pas çdo namazi fars,...

A është e vërtetë se ai person i cili vdes XHUNUB shkon në Xhehenem 0

A është e vërtetë se ai person i cili vdes XHUNUB shkon në Xhehenem

Pyetja e radhës që i parashtrohet Hoxhës Muharem Ismaili ka të bëj me një botëkuptim që sillej një kohë në mesin e të rinjëve, pyetësi thotë: A është e vërtetë se ai person i...