Category: Të ndryshme

0

Makthet E Natës

A Ju Ka Ndodhur Që Fëmija T’ju Zgjohet I Trembur Gjatë Natës? Të Flasë Përçart Dhe Të Qajë Në Gjumë? Pa Diskutim Që Po. Të Gjithë Fëmijët Preken Nga Ëndrrat Dhe Makthet E Natës....

0

ALLAHU E FAL GABIMIN

MËSIME DITORE NGA DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT! Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dytë, ka thënë: I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Allahu përshkak meje ia fali umetit...

0

Varri të thërret!

O biri i Ademit! Ec me shoqëri mbi tokë, ndërsa do të hysh në barkun tim i vetëm. O biri i Ademit! Gëzohesh dhe bën shaka mbi shpinën time, por do të qash në...

0

Ja sekretet që nuk duhen treguar.!

Mbani sekretet e shtëpisë! Kjo këshillë përmban disa pika: 1. Mospërhapja e sekreteve të kënaqësive epshore mes dy bashkëshortëve. Argument për ndalimin e kësaj pike është fjala e të Dërguarit të Allahut-alejhi salatu ue...

0

Shtëpitë në të cilat nuk hyjnë melaiket

Shtëpitë në të cilat mbahen qentëPejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi në të cilën ka qenë apo fotografi.” Buhariu dhe Muslimi. Përjashtohet mbajtja e qenit të gjuetisë...

0

Kërko atë që është më e mirë për ty!

Mos kërko tërheqjen nga njerëzit, që të mos sprovohesh me hipokrizi! Mos kërko pozitë të lartë, që të mos vihesh në sprovë me mendjemadhësi! Mos kërko sëmundjen, që të mos sprovohesh me dëshpërim! Mos...