Hija Islame

0

Ja sekretet që nuk duhen treguar.!

Mbani sekretet e shtëpisë! Kjo këshillë përmban disa pika: 1. Mospërhapja e sekreteve të kënaqësive epshore mes dy bashkëshortëve. Argument për ndalimin e kësaj pike është fjala e të Dërguarit të Allahut-alejhi salatu ue...

0

Shtëpitë në të cilat nuk hyjnë melaiket

Shtëpitë në të cilat mbahen qentëPejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi në të cilën ka qenë apo fotografi.” Buhariu dhe Muslimi. Përjashtohet mbajtja e qenit të gjuetisë...

0

Kërko atë që është më e mirë për ty!

Mos kërko tërheqjen nga njerëzit, që të mos sprovohesh me hipokrizi! Mos kërko pozitë të lartë, që të mos vihesh në sprovë me mendjemadhësi! Mos kërko sëmundjen, që të mos sprovohesh me dëshpërim! Mos...

0

ARSYETONI E MOS U NGUTNI TË GJYKONI!

– Një femër hipi në taksi dhe u ul në ulësen anësore të shoferit, kurse ulëset mbas ishin të lira!! (Ajo ishte gruaja e taksistit..) – Një burrë me mjekër kalon pranë xhamisë, njerëzit...

0

O TI I SPROVUAR ME SIHËR !

O ti që je i sprovuar me sihër, mos u pikëllo për atë që të goditi. Allahu e sprovon robin e Tij që ta afron kah Ai. Mos u zemëro për atë që të...

0

LODHJA E SHPIRTIT

Shejh Muhamed Husejn Jakupi, Allahu e ruajt, thotë: Nga njerëzit ka asi lloji që vjen dhe thotë: Ndjehem tepër i lodhur. Kur e pyet se pse ku qëndron problemi?! Përgjigjet: Nuk e di, më...

0

NËNA DHE BASHKËSHORTJA…

Nëna dhe bashkëshortja janë si dy krahët e peshores, por njërës prej tyre i bëhet zullum për llogari të tjetrës. Sa prej nënave të dashura janë nëpërkëmbur, janë fyer, janë nënçmuar, janë rrahur, madje...